OCT - PAKİMETRİ

OCT - PAKİMETRİ

Göz Tomografisi (OCT)

Göz hastalıklarının tedavisinde bir devrim OCT (optik koherens tomografi); biyolojik doku katmanlarını, mikron düzeyinde yüksek çözünürlükte tomografik kesitler alarak görüntüleyen bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Dokulara gönderilen ve farklı doku katmanlarından geri yansıyan kızılötesi ışığın (infrared) yansıma gecikme zamanını ve şiddetini ölçerek, dokuların yüksek çözünürlükte (5 mikronluk kesit) görüntülenmesini sağlar.

Pakimetri

Pakimetri gözün saydam tabakası olan korneanın kalınlığının ölçülmesi işlemidir. Kısa süren ve zahmetsiz bir işlemdir. Lazer Cerrahisi öncesi ve glokom (Göz Tansiyonu) tanısı konulmadan önce yapılması gereklidir.

WhatsApp Hattı 08:00-18:00