İLİŞKİLERDE HANGİ İLETİŞİM KALIPLARINI KULLANIYORSUNUZ
  29 Kasım 2018     1224 Okunma

İLİŞKİLERDE HANGİ İLETİŞİM KALIPLARINI KULLANIYORSUNUZ?

 İletişim kurmak,ilişkilerin başlangıcı ve devamı için kuşkusuz çok önemli bir yere sahip.Konuşarak, dinleyerek kendimizi ifade edebiliyoruz, birbirimizin ihtiyaçlarını anlıyoruz ve karşılamaya çalışıyoruz.

Kendimizle bağlantıda olmadığımız,değersiz hissettiğimiz,kendimizin ve karşımızdakinin ihtiyaçlarının farkında olmadığımız zaman, bizim için uygun olmayan bazı iletişim kalıplarını kullanırız. Bu kalıplar genellikle bir gerilimle karşılaştığımız, öz değerimiz zayıf olduğunda ortaya çıkar. Bunlara başa çıkış duruşları da diyebiliriz. Virginia Satir bu dört duruşu 'alttan alıcı,suçlayıcı,süper mantıklı,ve alakasız olarak isimlendirir.Her bir duruşun hayatımızda oluşturduğu negatif etkiler ve aynı zamanda kazanımları mevcuttur.Savunma anında,kendimizi korumak için bu kalıpları kullanırız.

1-Alttan Alıcı

  Bu başa çıkış duruşu,bir diğerini üstte gördüğümüz,kendi ihtiyaçlarımızı,beklentilerimizi fark etmediğimiz,sadece karşımızdakini memnun etmeye odaklandığımız bir duruştur.Alttan alıcı duruşa giren kişi,kendisinin değersiz olduğunu düşünür.Muhatabının gözüne girmeye,kendini beğendirmeye çalışır.Kendisine ne söylenirse söylensin,tüm eleştirileri haklı bulur, herhangi bir şeye karşı çıkmaz ve sık,sık özür diler.Bu iletişim kalıbını kullanan kişiyi, bir dizinin üstüne çökmüş, çaresiz bir şekilde yalvarır bir pozisyonda hayal edebilirsiniz.Bu şekilde bedeni bulunduğu konumdan rahatsız,kendi düşünce ve duygularını yok sayarak her şeye evet diyen bir kişi görürsünüz.Alttan alıcı duruşa giren kişi, kriz zamanlarında bu şekilde davranarak kendini sorunlardan korur,diğer taraftan kendi ihtiyaçlarını yok sayarak,hep başkalarının beklentilerini karşılayan kişi durumuna düşebilir.

2-Suçlayıcı

  Bu başa çıkış duruşu,bir diğeri önemsemediğimiz,sadece kendi ihtiyaçlarımızı gözettiğimiz bir duruştur.Suçlayıcı duruşa giren kişi,çözüm bulmak yerine suçu başkalarına atmakla ilgilenir. Emreden,yargılayıcı,kontrol edici davranışları vardır.Değersizlik,çaresizlik,yalnızlık duygularıyla iç içedir. Bu iletişim kalıbını kullanan kişiyi, bir eli kalçasında,diğer kolunu işaret parmağı açılmış halde öne doğru uzatmış bir pozisyonda hayal edebilirsiniz.Yüzü asık,bağıran ve hakaretler yağdıran bir kişi. Davranışlarıyla ‘patron benim’ demeye çalışırken, iç dünyasında yalnız ve başarısız birini görebilirsiniz. Suçlayıcı duruşa giren kişi,değişmeye gereksinim duymayarak istediğini elde eder.Diğer taraftan, korkulan bir kişi olarak yalnız kalabilir,davranışlarının sorumluluğunu almadığı için problemlere işlevsel çözümler bulamayabilir.

3-Süper Mantıklı

  Bu başa çıkış duruşu,hem kendimizin hem de karşımızdakinin ihtiyaçlarını,beklentilerini fark etmediğimiz bir duruştur. Bu duruşa giren kişi,duygusal konulardan kaçınarak,mantıklı,uzun açıklamalar içeren konuşmalar yapar.Duygu ifadesi az,sesi cansız ve soğukkanlı görünür. Bu iletişim kalıbını kullanan kişiyi, olabildiğince hareketsiz, robot gibi bir duruşta olduğunu hayal edebilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında sakin ve kendine hakim görünürken, iç dünyasında kırılgan, yalnız ya da dışlanmış hissediyor olabilir. Süper mantıklı duruşa giren kişi, savunma durumundayken bu şekilde davranarak,programlı,çözüm odaklı olurken,diğer yandan duygularını ifade edemez,ihtiyaçlarını karşılayamayabilir.

4-Alakasız

  Bu başa çıkış duruşu, her şeyle tamamen ilgisiz olduğumuz bir duruştur. Bu duruşa giren kişi, konuya tepki vermez, farklı konulardan bahseder, konuşma esnasında söz kesebilir ya da anlamsız şakalar yapabilir. Bu iletişim kalıbını kullanan kişiyi, bedeni farklı yönlere giden bir kişi olarak hayal edebilirsiniz. Dizleri bir tarafta, elleri, kolları, bacakları başka bir taraftadır. Başlangıçta rahat gibi gözükse de amaçsızlık duygusunun eşlik ettiği rahatsız edici bir beden duruşu haline gelir. Alakasız duruşa giren kişi, sorumluluk almayarak eğlenirken, diğer yandan ciddiye alınmayabilir. Uzun soluklu, derin, anlamlı ilişkiler kuramayabilir.

Hepimiz zaman,zaman bu dört duruşa girip çıkabiliriz. Bir kişiyle ilişkimizde alttan alıcı, başka biriyle olan ilişkimizde süper mantıklı duruş içinde olabiliriz. Bu duruşlar, öz değerimiz sarsıldığında ortaya çıkan gerilimle başa çıkmak için geliştirdiğimiz duruşlardır. Bazı avantajları olmakla beraber uzun vadede ilişkilerimize zarar verir, sorunlarımıza işlevsel çözümler bulmamızı engeller. Savunma halindeyken kullandığımız bu duruşlar dışında,dengeli duruş dediğimiz başka bir duruş daha vardır. Dengeli duruşta kişi, kendisiyle bağlantıda, öz değeri yüksek,hem kendisinin,hem başkalarının ihtiyaçlarının farkında yani denge halindedir. Bu halde kişi savunma durumunda değildir.Hayat dolu, canlı, sorumluluk sahibi, barışçıl, sakin ve sevecendir. İlişkilerimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olan iletişim kalıbı budur.Kendi duygu, düşünce, beklentilerimizin farkında olup, dürüst ve açık bir şekilde paylaştığımızda,başkalarının ihtiyaçlarını da gözeterek, şefkatli, saygılı,kabul edici olduğumuzda hem kendi değerimizi, hem de herkesin eşit derecede değerli olduğunu kabul ederek yaşam enerjisiyle bağlantıda kalarak dengeli bir duruş sergileyebiliriz.

Kaynak:(İnsan Yaratmak:Virginia SATİR)

Uzm.Psikolog Esra KESKİN

Açık Emar Manyetik Rezonans (MR)

Açık Emar MR

BEL FITIĞI NEDİR ve NASIL OLUŞUR?

BEL FITIĞI NEDİR ve NASIL OLUŞUR?

Osteoporoz

Osteoporoz

EL-AYAK AĞIZ HASTALIĞI

EL-AYAK AĞIZ HASTALIĞI

-

BAYRAM BOYUNCA HİZMETİNİZDEYİZ

WhatsApp Hattı 08:00-18:00